Hoppa till sidans innehåll

Policy


Eneryda Volley Styrdokument

Uppförandekoder och förväntningar på klubbens ledare, spelare och föräldrar

  

 

Verksamhetsinriktning
Drog- och alkoholpolicy
Mobbningspolicy
Lagens sammansättning
Förväntningar på ledare, spelare och föräldrar

 

Med detta dokument vill vi förtydliga Föreningen Eneryda Volleys verksamhetsinriktning, visa hur alla vuxna i klubben, ledare såväl som föräldrar, ska bemöta och inspirera våra spelare och ledare. Vi vill på detta sätt få alla lag, spelare, ledare och föräldrar att känna samhörighet och glädje.

Nya spelare och föräldrar ska på ett snabbt och bra sätt komma in i föreningen, känna sig välkomna och bli förtrogna med hur klubben bedriver sin verksamhet och få kännedom om vilka förväntningar som finns gällande uppförandekoder och policies.

Verksamhetsinriktning

 • Bedriva såväl Volleyboll som Beachvolleyboll
 • Har representationslag för såväl damer som herrar
 • Vara en förening med en stark ungdomsverksamhet för både pojkar och flickor
 • Få fler vuxna att engagera sig som ledare och/eller tränare.
 • Verksamheten ska bygga på glädje, samarbete och personlig utveckling. Ha roligt!

 

Drog- och alkoholpolicy

Definition

En drog är en substans som påverkar hjärnan och kroppens funktioner i en destruktiv och negativ mening eller verkar prestationshöjande enligt RF:s dopningspolicy.

Policy

I samband med match, turnering eller träning alternativt i kläder med Eneryda Volleys logo gäller följande:

 • All drog-, alkohol- och tobaksbruk i samband med all verksamhet enligt ovan är totalt förbjuden. Detta gäller även transporter till och från matcher och turneringar
 • Spelare eller ledare som inte följer givna regler skall snarast avstängas tills vidare åtgärder är vidtagna
 • Bryts ovanstående regler i samband med turnering skall även respektive spelare snarast skickas hem där den enskilde bekostar resan

 

Mobbingpolicy

Definition

Mobbing är upprepade trakasserier av en enstaka individ eller grupp av individer i olika former av förnedring och/eller kränkningar såsom fysiska övergrepp, pikar, öknamn, utfrysning och utstötning från gemenskapen.

Policy

All verksamhet som Eneryda Volley arrangerar eller deltar i skall vara helt fri från mobbing. Härifrån ges inga undantag!

Föreningens styrelse/ledare skall alltid vara uppmärksamma och aktivt lyssna efter eventuella avsteg från policyn. Skulle avsteg inträffa skall den/de som uppmärksammat avsteget omgående påtala detta för berörd part/parter.

Beroende på allvaret i avsteget skall den/de som uppmärksammat avsteget kontakta övriga ledare och/eller styrelsen så att de tillsammans med berörd part/parter skall finna den bästa metoden till att ge stöd så att avsteget avhjälps.

 

Lagens sammansättning

Inom ungdomsverksamheten sätts lagen samman efter ålder. Det är dock möjligt för spelare att spela i ett lag i en äldre åldersgrupp efter samråd mellan spelare, föräldrar och ledare/tränare. Detta kan gälla enstaka tävling eller mer permanent då det är lämpligt.

Spelare och ledare ska se möjligheter i att spelare får träna och spela i andra lag för att utvecklas.

Om det inte går att få ihop lag i en ålderskategori kan dispens sökas för överårig spelare.

Volleybompa (3-5 år)

Volleybompa är verksamheten för de allra yngsta. Här handlar det endast om lek, koordinations- och rörelseträning, tillsammans barn och föräldrar.

Kidsvolley (6-9 år)

Alla spelar med alla. Varken "bästa laget" eller s.k. "toppning" förekommer.

Spelet som omfattar Level 1-3 går i första hand ut på att kasta och fånga bollen samt rörlighetsträning.

Spelare som går upp till fyrmannaspel kommande säsong skall, om möjligt, förberedas under vårsäsongen.

Fyrmannaspel (10-14 år)

Lagen sätts ihop av ledarna, i samförstånd med spelare, så att en långsiktig utveckling av såväl ”volleybollkunnande” som lag/klubbgemenskap främjas. Utgångspunkten är att barnen ska tillhöra en träningsgrupp i sin egen ålder men individuell anpassning kan förekomma. Spelet sker i Levlarna 4-7 utifrån deltagarnas kunnande och är också individanpassad.

Både på träning och i spel kan spelare med olika kunnande blandas för att ge utveckling.

Spelare som går upp till 6-manna kommande säsong skall, om möjligt, förberedas under vårsäsongen för 6-mannaspel.

U16

U16 innebär första året med sexmannaspel, traditionell volleyboll. Här spelar alla med alla. Spelsystem introduceras.

U18

Alla spelar med alla vid sammandrag och Gränsfejder. "Toppning" kan förekomma på regionala och nationella mästerskap.

U20

Betraktas som seniorer.

Seniorspel

Detta är "vuxenidrott". Därför tillåts "bästa laget". Om underlag finns hålls ”utvecklingslag” i Sydsvenskan för att bereda alla möjlighet att tävla.

 

 

Förväntningar Ledare, spelare och föräldrar

Tillsammans skapar vi den klubb och det klimat vi vill ha! Här har vi sammanställt de olika roller som vi ser behövs för att få en klubb med gemenskap och glädje varvat med respekt och hög motivation i träningen.

 

Spelar- och föräldrarollerna generellt

Föräldrarnas roll och ansvarstagande är av stor betydelse för hur barnen mår och utvecklas. Titta gärna på träningar och matcher och stötta så mycket som möjligt. Agera på samma sätt som ledarna. Förstärk samma beteende som ledarna uppmärksammar och prata positivt med barnen/ungdomarna även vid förluster.

 

 

Förväntningar på dig som spelare/förälder

Som aktiv spelare förväntar Eneryda Volley sig att du:

 • Gör ditt bästa på träningarna
 • Visar respekt och lyssnar på ledarna
 • Stöttar och uppmuntrar dina lagkamrater
 • Är en bra vän
 • Tar hand om nya spelare som kommer på ett välkomnande sätt
 • Engagerar dig i runt-omkring-aktiviteter såsom försäljning, tränaruppdrag, idrottsskola, körning, ansvarsgrupper m.m.
 • Sprider en positivitet kring föreningen
 • Tar upp eventuella frågor och kritik med berörda
 • Använder klubbens profilkläder
 • Kommer i tid till olika evenemang
 • Meddelar när du inte kan medverka på träningar och matcher, annars förväntas du alltid att vara med
 • Har de kläder och utrustning som krävs vid match
 • Sätter upp nät och tar fram utrustning innan träningens start, samt plockar ner allt efteråt

Som förälder kan du hjälpa till med olika uppgifter:

 • Ställa upp på körningar och med tvätt av matchställ
 • Matchcoacha ungdomarna vid behov
 • Stötta ungdomarna när de fungerar som domare och funktionärer
 • Stötta alla spelare i laget
 • Stötta ledare och tränare positivt
 • Vara insatt i reglerna och sportens idé
 • Engagera dig i runt-omkring-aktiviteter såsom försäljning, tränaruppdrag, idrottsskola, träningsläger, ansvarsgrupper m.m.
 • Hjälpa till att sprida en positivitet kring föreningen
 • Ta upp eventuella frågor och kritik med berörda
 • Hjälpa till med lagledarsysslor kring ditt barns lag såsom mailutskick, göra körscheman, anmäla lag, ta närvaron, ta med sjukväska (se till att den är uppdaterad) och matchkläder till matcher, ordna lagaktiviteter, hjälpa till på träningar, komma på möten m.m.
 • Vara insatt i ansvarsgrupperna och helst delaktig i någon

 

 

Kidsvolley Level 1-3 (6-9 år)

Ledarna        
Leder med omtanke och sunt förnuft med ett omväxlande innehåll och förstärker barnens positiva beteende. Undviker korrigeringar. Korta samlingar. Spelar cirka halva träningstiden. Får alla att våga!

Viktigt att delta på ledarutbildningar (interna/SISU) och ta fasta på de Riktlinjer som finns i ”kidsvolleykompendiet”.

Spelarna     
Lyssnar vid samlingar. Hjälper till när det behövs.

Föräldrarna   
Svarar för barnens trygghet. Visar uppmuntran med ett positivt kroppsspråk. Tittar på så mycket som möjligt vid träning och match. Uppmuntrar till lek med bollar på fritiden och deltar själv ibland.

 

Fyrmanna Level 4-5 (10-12 år)

Ledarna        
Positivt ledarskap för att spelarna ska arbeta avspänt och koncentrerat vid inlärningen av teknik. Uppmuntrar inlevelsen och uthålligheten. Uppmuntrar initiativ och kreativitet. Visar mycket, pratar mindre. Spelar ca halva träningstiden. Får alla att våga!

Spelarna      
Visa gott kamratskap. Passar tider. Ha med rätt utrustning. Lyssnar vid samlingar.

Föräldrarna   
Uppmärksamma samma beteende som ledarna. Uppmuntra till volleyboll på fritiden och titta på volleyboll med barnen. Tänk på att varje barn alltid gör sitt bästa efter sin förmåga.

 

Fyrmanna Level 5-7 (13-14 år)

Ledarna        
Uppmärksammar och förstärker beteenden som har med flit och engagemang att göra. Förstärker alla beteenden som har med vänskap och samarbete både på och utanför planen. Nivågrupperar vissa övningar och spel för att alla ska få lagom utmaningar och kunna utvecklas optimalt. Genomför individuella samtal med varje spelare. Spelar ca halva träningstiden.

Spelarna       
Visar gott kamratskap genom att uppmuntra och berömma andra spelare i laget. Passar tider och respekterar andras tid. Förstår att utveckling innebär hårt arbete. Tar för sig och driver sitt spel i matcher. Vågar själv!

Föräldrarna   
Kan uppträda lite mer passivt. Spelarna behöver dock fortfarande ert stöd. 

 

 

U16/18 (15-17 år)

Ledarna       
Fast och bestämt ledarskap men samtidigt lyssnande och förstående. Övertygar om betydelsen av upprepning för att nå automatisering. Uppmuntrar målmedvetenhet. Genomför individuella samtal med respektive spelare. Nivågrupperar vissa övningar och spel. Spelar ca halva träningstiden.

Tränarna uppmuntrar sina spelare till att bli assisterande tränare i någon av de yngre träningsgrupperna, kidsvolley eller fyrmanna.

Spelarna       
Visar gott kamratskap. Uppmuntrar och berömmer andra spelare i laget. Förstår att utveckling kräver hårt arbete. Tar för sig i matcherna. Vågar själv!

Föräldrarna   
Kan uppträda mer passivt. Spelarna behöver dock ert stöd.

 

U19/20 (18-19 år)

Ledarna        
Dialog. Viktigt att kommunicera och lyssna. Individuella utvecklingsamtal. Nivågrupperar vissa övningar och spel. Spelar halva träningstiden. Ger spelarna möjlighet till inflytande i träningsupplägget. Vidareutbildning av de spelare som är intresserade av tränarroll.

Spelarna       
Reflekterar över träning och match. Tar för sig på planen. Vågar!

Föräldrarna   
Passivt stödjande. Uppmuntrar träningsflit.

Uppdaterad: 19 NOV 2018 22:06 Skribent: Eneryda Volley

 

Vi säger TACK
till våra
sponsorer:

 

Anemonen

BT Järn

Carl-Magnus Entreprenad AB

Delta Data

ELME Spreader AB

Elmhults Screentryck

Emmas Massage

Ewas Skrädderi

FRAUSINGS Reklammix

Gerts Busstrafik AB

Harabas Falafel

HEMA Rostfritt

ICA Nära Liatorp

IKEA

Invacare Rea

Kronobergs bil

Kroons Vulk & Service

Mats El

Maxi ICA Stormarknad Älmhult

Mix Prylhuset

NATEK

NYBE AB

OBIK AB

Sibylla

Sjöstugans Camping

Smålands Fastighetsbyrå AB

Suez SITA

Tandhälsan

Vickos Måleri

Widings El

Willys

 

Tänk om

Vi arbetar med projektet Tänk om

 - Vi tänker till om idrott och alkohol

 

Postadress:
Föreningen Eneryda Volley - Volleyboll
c/o Boo Johansson, Norra Kulla
34372 Eneryda

Kontakt:
Tel: 047622018
E-post: This is a mailto link

Se all info